ما برای خدمت رسانی بهتر و جامع،اطلاعات شما عزیزان را در باشگاه مشتریان نگهداری و حفظ خواهیم کرد تا از هدایا و کد تخفیف ها در طول سال مطلع گردانیم.
همچنین از شما عزیزان در خواست داریم نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید تا در این راه بهترین خدمت رسانی را داشته باشیم چون رضایت شما در اولویت مجموعه ما میباشد.